Ontstaan 040 BMX Park

040 BMX Park is ontstaan vanuit de behoefte van BMX-ers om indoor te kunnen fietsen. Dankzij medewerking en financiële steun van de gemeente Veldhoven kon er met een beperkt budget een aantal ramps gebouwd worden in een hal in Veldhoven. Er was wel duidelijk dat er veel behoefte was aan de ramps in Veldhoven die zich onderscheidden van de rest. Na een periode van een half jaar moesten de ramps de anti-kraak hal uit en werden de ramps gedemonteerd opgeslagen voor een periode van 1,5 jaar in Veldhoven.

 

The Building was de naam voor de evenementenlocatie waar ‘urban’ een plek zou moeten krijgen in Eindhoven. De voormalige Philips machinefabriek SEU, dezelfde locatie waar Area51 skatepark gevestigd is, was de enige locatie op Strijp-S die hoog genoeg was om in te kunnen BMX-en en nog geen concrete invulling had. In april 2009 werd The Building geopend en halverwege september mocht er een tijdelijk park gebouwd worden. Het grote nadeel was dat de ramps vaak afgebroken en weer opgebouwd moesten worden. Tevens was er geen continuïteit mogelijk door het moeten wijken voor evenementen en waren de mogelijkheden qua ramps beperkt. Gebouw SEU staat op de planning om gesloopt te worden maar dit wordt al een aantal jaren uitgesteld vanwege gebrek aan alternatieve ruimte voor onder andere Area51 skatepark.

 

De onzekerheid over gebouw SEU bleef en eind 2010 werd er gesproken om de internationale BMX wedstrijd Rebeljam in Eindhoven te laten plaatsvinden. Hiervoor zou er de zekerheid moeten zijn over de locatie zodat de ramps die gedoneerd worden na Rebeljam een plek krijgen in Eindhoven. Uiteindelijk na een moeilijk jaar vol onzekerheid en een gesloten tijdelijk BMX Park was het toch mogelijk Rebeljam te organiseren in Eindhoven maar dan tegenover gebouw SEU, in het Klokgebouw.

Door steun vanuit de Rebeljam organisatie en lokale steun van de gemeente Eindhoven, Cultuurfonds Strijp-S en Trudo werd het eerste BMX Park van Nederland een feit. De naam 040 hebben wij al gevoerd sinds de eerste indoor ramps in Veldhoven, dat het kengetal is van Eindhoven.

 

Grote dank gaat uit naar de partijen die het park steunen,  gesteund hebben en alle betrokken personen die vrijwillig hun steentje hebben bijgedragen aan de bouw van het park!