Huisregels

 1. Huisregels AreaFiftyOne Skatepark & 040 BMX Park

 

 1. Algemene voorwaarden:
 2. - De aanwezigheid en het gebruik van de obstakels in het skatepark is geheel op eigen risico.
 3. - De beheerder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, letsel en/of ziekte die voortkomend is uit het gebruik van het skatepark.
 4. - De beheerder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal. Van iedere vorm van diefstal wordt direct aangifte gedaan bij de politie.
 5. - Het gebruik van bescherming in de vorm van helm, knie- en elleboogbeschermers wordt sterk aangeraden.
 6. - De beheerder is bevoegd besluiten over de orde binnen het skatepark te nemen, welke bindend zijn.
 7. - De beheerder is bevoegd personen die zich niet aan deze voorwaarden en regels houden, te weigeren en/of verdere stappen te ondernemen.

 

 1. Algemene regels:
 2. - Het is in het gehele gebouw verboden om te roken.
 3. - Het gebruik van en handel in (soft)drugs is verboden.
 4. - Het is verboden om de obstakels te waxen.
 5. - Het opzettelijk toebrengen van schade in het skatepark wordt gezien als vandalisme. De schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 6. - Agressie en discriminatie worden in geen enkele vorm getolereerd.
 7. - Het is verboden te eten en/of drinken op de obstakels.
 8. - Eigen, meegenomen alcoholische dranken zijn in het gehele park verboden.
 9. - Glas is niet toegestaan op de obstakels; alleen in de kantine en op het balkon.
 10. - Huisdieren zijn enkel toegestaan in de kantine en op het balkon als zij aangelijnd zijn.
 11. - Luister altijd naar de medewerkers van het skatepark en volg hun instructies.
 12. - Afval hoort in de afvalbakken.
 13. - Behandel iedereen in het skatepark met respect.
 14. - Volg de instructies van het personeel wanneer er sprake is van het afgaan van het brandalarm.
 15. - In het geval van een ongeval, laat het slachtoffer niet alleen. Laat iemand het personeel waarschuwen en vertel wat er gebeurd is. Bij de kantine is een EHBO koffer aanwezig.

 

 1. Gebruik van het park:
 2. - Inline skaten en skateboarden is van dinsdag t/m zondag alleen toegestaan in AreaFiftyOne skatepark. BMX-en, MTB-en en stuntsteppen is dinsdag t/m zondag verboden in AreaFiftyOne skatepark.
 3. - BMX-en, MTB-en en stuntsteppen is van dinsdag t/m zondag alleen toegestaan in 040 BMX Park. Inline skaten en skateboarden is dinsdag t/m zondag verboden in 040 BMX Park.
 4. - WCMX is overal ten alle tijden toegestaan in AreaFiftyOne skatepark en 040 BMX Park.
 5. - Op maandag zijn AreaFiftyOne skatepark en 040 BMX Park toegankelijk voor gebruik met inline skates, skateboard, BMX, MTB, stuntstep en WCMX. Pegs zijn niet toegestaan op maandag.
  1. Pegs zijn niet toegestaan op maandag, plegs wel. Plastic pedals en barends zijn verplicht.

 

 1. Horeca:
 2. - In de kantine zal geen alcoholhoudende drank worden verstrekt:
  1. aan personen jonger dan 18;
  2. aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren;
  3. wanneer dit verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in de hand werkt.
 3. - Er zal afhoudend worden gereageerd bij het verzoek van gasten om onbeperkt te schenken.
  - Verkeersdeelname van gasten na gebruik van alcohol zal worden tegengaan, door daar waar mogelijk vervangend vervoer of een overnachting aan te bevelen en desgewenst behulpzaam te zijn bij de realisering daarvan.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 1. Terms and conditions:
 2. - Being in the park and/or the use of the obstacles is entirely at your own risk.
 3. - The skatepark cannot be held responsible for any kind of damage, injuries and/or illness that comes from the use of the skatepark.
 4. - The skatepark cannot be held responsible for loss and/or theft. Every theft committed, will be reported at the police station.
 5. - The use of protection like a helmet, knee- and elbow protection is highly recommended.
 6. - The skatepark employees are qualified to make decisions about the maintenance of order in the park, which are binding.
 7. - The skatepark employees are qualified to refuse people or to take further steps against those who do not respect these terms and conditions.

 

 1. General rules:
 2. - Smoking is not permitted in this building.
 3. - Use of and buying or selling (soft)drugs is forbidden.
 4. - Waxing obstacles is not allowed.
 5. - When damaging the park or the park’s belongings on purpose (vandalism), the causer will be held responsible for the damage and will have to pay for the damage done.
 6. - Aggression and discrimination will not be tolerated.
 7. - It is not allowed to eat and drink on the obstacles in the park.
 8. - It is not allowed to bring your own alcoholic drinks to the skatepark.
 9. - Bringing glass onto the obstacles is not allowed, only on the balcony and in the canteen.
 10. - Pets are only allowed in the canteen and on the balcony if they are on a leash.
 11. - Always listen to what the skatepark employees have to say and follow their instructions.
 12. - Waste should be put in bins.
 13. - Treat everybody at the skatepark with respect.
 14. - Follow the instruction from the personnel in case of firealarm.
 15. - In case of an accident, don’t leave the victim on their own. Let someone go to the personnel and tell them what happened. There is a first aid suitcase at the bar.

 

 1. Use of the park:
 2. - From Tuesday to Sunday inline skating and skateboarding is only allowed at the AreaFiftyOne skatepark course. Use of this course with BMX, MTB and scooter is not permitted from Tuesday to Sunday.
 3. - From Tuesday to Sunday BMX, MTB and scooters are only allowed at the 040 BMX Park course. - - - Use of this course with inline skates and skateboard is not permitted from Tuesday to Sunday.
 4. - WCMX is allowed at the AreaFiftyOne skatepark and 040 BMX Park courses at all times.
 5. - On Mondays the AreaFiftyOne skatepark and 040 BMX Park courses are accessible with inline skates, skateboard, BMX, MTB, scooter and WCMX. On Mondays pegs aren’t allowed, it’s only allowed to use plegs. Plastic pedals and barends are required.

 

 1. Hospitality/café:
 2. - In our canteen no alcoholic drinks will be sold/provided:
  1. to people who have not reached the age of 18 yet;
  2. to people who are in a state of drunkenness;  
  3. when it concerns disturbing the general order, safety or general morality.
 3. - Requests by guests and visitors for unlimited serving of alcohol will not be heard. Guests/visitors entering traffic after the use of alcohol will be counter acted, by – if and where possible – recommending a taxi or a hotel stay. If needed, our staff will help arranging a ride home by taxi or a hotel stay.