Huisregels

Eigen risico              
Het betreden en gebruik maken van de faciliteiten van 040 BMX Park geschiedt op eigen risico. 040 BMX park is niet aansprakelijk voor ongevallen. Door 040 BMX Park te betreden ga je akkoord met de huisregels en draag je zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen.

Veiligheid
Het dragen van een helm is verplicht wanneer er gebruik gemaakt wordt van de obstakels in 040 BMX Park. Wij raden iedereen aan, naast het dragen van een helm, ook ten alle tijden gebruik te maken van handschoenen, knie-, scheen-, elleboog- en enkelbescherming.

Gebruik obstakels
040 BMX Park is gedurende reguliere openingsuren te betreden met BMX, MTB of step. Pegs zijn in tegenstelling tot andere parken gewoon welkom! Wegens gebrek aan ruimte is het voor skateboarders en inliners uitsluitend mogelijk het park te gebruiken door het af te huren of langs te komen op een speciaal georganiseerde dag voor inliners of skateboarders.

Toeschouwers
Het park is alleen te betreden door gebruikers van de obstakels. Toeschouwers kunnen kijken vanuit de kantine of vanaf de balustrade.

Toegang gebruikers
Gebruikers van 040 BMX Park dienen eerst entree te betalen voordat zij zich verder begeven in het pand. Als je het risico neemt toch zonder te betalen naar binnen te gaan, neem je het risico om verwijderd te worden en een verbod te krijgen. 

Eten/drinken
Het is uitsluitend toegestaan te eten en drinken in de kantine en op de balustrade.

Roken
Roken is in het gehele park verboden. Je mag buiten roken.

Afval
Gooi je afval netjes in de afvalbak.

Respect
040 BMX Park streeft volledige gelijkwaardigheid van haar gebruikers na. Respecteer elkaar ongeacht welk niveau zij zijn of welk middel zij gebruiken voor het gebruik van de obstakels.

Discriminatie/agressie
Discriminatie en agressie worden in geen elke vorm getolereerd.

Schade
Het toebrengen van schade aan het pand of obstakels, behalve door behoedzaam gebruik van de obstakels, wordt beschouwd als vandalisme. De toegebrachte schade zal worden verhaald op persoon die de schade heeft veroorzaakt.

Stickers

Het is verboden stickers te plakken in het gehele pand. Verspil je stickers niet want deze worden verwijderd.

Diefstal
Bij iedere vorm van diefstal wordt aangifte gedaan. 040 BMX Park is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van eigendommen. Leg je tas ergens neer waar je er zich op hebt en houd let zelf goed op je eigendommen.

Personeel
Het personeel handhaaft de huisregels en is bevoegd toegang te ontzeggen tot 040 BMX Park. Volg de instructies van het personeel op. Het niet opvolgen van instructies van het personeel of het niet naleven van de huisregels kan resulteren in ontzegging van de toegang tot 040 BMX Park.

Brand
Volg de instructies van het personeel wanneer er sprake is van het afgaan van het brandalarm.

Ongevallen
In het geval van een ongeval, laat het slachtoffer niet alleen. Laat iemand het personeel waarschuwen en vertel wat er gebeurd is. Bij de kantine is een EHBO koffer aanwezig.